Αποστολή

Cultivo_2

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών έχει ως αποστολή της την υποστήριξη των Ζυθοποιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε αυτοί να παράγουν και να διαθέτουν μπύρα ελεύθερα, ανταγωνιστικά, υπεύθυνα και νόμιμα με σεβασμό προς τον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Όραμα μας

• Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των Ζυθοποιών για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

• Να προωθούμε την υπεύθυνη κατανάλωση μπύρας στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής, μέσα από πρωτοβουλίες, καμπάνιες ενημέρωσης, συνέδρια, εκδηλώσεις και επιστημονικές έρευνες.

• Να παρακολουθούμε, να στηρίζουμε και να υιοθετούμε καλές πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης, πάντα με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών.